ISO 9001

Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 diegimas

Konsultuojame įmones diegiant kokybės vadybos sistemas.

Kokybės vadybos sistemos diegimo etapai:
1. Esamos situacijos analizė;
2. Procesų identifikavimas;
3. Kokybės vadybos sistemos dokumentų parengimas;
4. Kokybės vadybos sistemos diegimas įmonėje;
5. Vidaus audito atlikimas;
6. Koreguojančių priemonių įgyvendinimas;
7. Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir kokybės vadybos sistemos sertifikavimas.
Diegiant kokybės vadybos sistemą remiamasi šiais standartais:
LST EN ISO 9001:2015 “Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai”
LST EN ISO 9000:2015 “Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas”
LST EN ISO 9004:2010 “Organizacijos, siekiančios ilgalaikės sėkmės, vadyba. Kokybės vadybos požiūris (ISO 9004:2009)”
LST EN ISO 19011:2012 “Vadybos sistemų audito gairės. (ISO 19011:2011)”

Jei planuojate diegti kokybės vadybos sistemą – susisiekite su mumis.